Vizyon
       Üniversitemizde öğrenim görmekte olan uluslararası öğrencilerin Karabük Üniversitesi’nde nitelikli eğitim/öğretim dönemi yaşamalarını, öğrenimlerini içten memnuniyet, huzur ve bağlılık duyguları içerisinde tamamlamalarını, ülkemiz hakkında olumlu kanaat, düşünceler ile yetişmelerini sağlamak, ülkelerine aynı donanım, duygularla dönmelerini sağlamaya yönelik ve ülkelerinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin gönüllü birer elçisi olarak kendilerini hissetmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,