2022/2023 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURUSU HK.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ (YÜKSEK LİSANS – DOKTORA) ÖĞRENCİ BAŞVURULARI
 
Lisansüstü Programlara Online Başvuru Yapılması 1 Aralık 2022 - 27 Ocak 2023
Lisansüstü Programlara Kesin Kayıtların Yapılması 6 - 17 Şubat 2023
Kayıt için gerekli belgeler:
 
Resmi onaylı diploma veya mezuniyet belgesi (noter tasdikli Türkçe’ye çevrilmiş sureti), aslı ve fotokopisi
 
Noter tasdikli resmi transkript (noter tasdikli Türkçe tercümesi), aslı ve fotokopisi
 
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Tanıma Belgesi
 
Pasaport (aslı ve onaylı resmi fotokopisi)
 
3 fotoğraf (son altı ayda çekilmiş)

Varsa; Tömer Belgesi ve İkamet İzin Tezkeresi
 

NOT:

1- Lisansüstü başvuruları Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından online mülakat yapılarak değerlendirilecektir. İletişim e-mail üzerinden yapılacaktır.

2- T.C. Vatandaşlığına sahip öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3- Öğrencilerimizin bir alan tercih etme hakkı bulunmaktadır. Çoklu başvuru yapan öğrencilerin başvuruları KESİNLİKLE geçersiz sayılacaktır.

 

BAŞVURU İÇİN LİNKE TIKLAYINIZ

*** *** ***

KARABUK UNIVERSITY
INTERNATIONAL STUDENT COORDINATOR
INTERNATIONAL GRADUATE (MASTER'S - DOCTORATE) STUDENTS APPLICATIONS
 
Online Application to Graduate Programs 1 December 2022 - 27 January 2023
Final Registration for Graduate Programs 6 - 17 February 2023
The needed documents for registration:
 
The official approved certificate of diploma or graduation certificate (notarized copy translated into Turkish), original and photocopy
 
Notarized official transcript (notarized copy translated in Turkish), original and photocopy
 
Recognition Certificate of Higher Education Council (YÖK)
 
Passport (original and approved official photocopy)
 
3 photos (taken in the last six months)
 
if any; TÖMER Certificate and Residence Permit
 

NOTE:

1- Graduate applications will be evaluated by the Departments through online interviews. Communication will be done via e-mail.
 
2- T.C. Applications of students with citizenship will be considered invalid.
 
3- Our students have the right to choose a field. Applications of students who make more than one application will DEFINITELY be deemed invalid.