2022/2023 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURUSU HK.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ (YÜKSEK LİSANS – DOKTORA) ÖĞRENCİ BAŞVURULARI
 
Lisansüstü Programlara Online Başvuru Yapılması 20 Haziran 2022 - 14 Eylül 2022
Lisansüstü Programlara Kesin Kayıtların Yapılması 26 Eylül 2022 - 7 Ekim 2022
Kayıt için gerekli belgeler:
 
Resmi onaylı diploma veya mezuniyet belgesi (noter tasdikli Türkçe’ye çevrilmiş sureti), aslı ve fotokopisi
 
Noter tasdikli resmi transkript (noter tasdikli Türkçe tercümesi), aslı ve fotokopisi
 
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Tanıma Belgesi
 
Pasaport (aslı ve onaylı resmi fotokopisi)
 
3 fotoğraf (son altı ayda çekilmiş)
 

NOT:

1- Lisansüstü başvuruları Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından online mülakat yapılarak değerlendirilecektir. İletişim e-mail üzerinden yapılacaktır.

2- T.C. Vatandaşlığına sahip öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3- Öğrencilerimizin bir alan tercih etme hakkı bulunmaktadır. Çoklu başvuru yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

BAŞVURU İÇİN LİNKE TIKLAYINIZ

*** *** ***

KARABUK UNIVERSITY

INTERNATIONAL STUDENT COORDINATOR
INTERNATIONAL GRADUATE (MASTER’S – DOCTORAL) STUDENTS APPLICATIONS
 
Online Application to Graduate Programs 20 June 2022 - 14 September 2022
Final Registration for Graduate Programs 26 September 2022 - 7 October 2022
The needed documents for registration:
 
The official approved certificate of diploma or graduation certificate (notarized copy translated into Turkish), original and photocopy
 
Notarized official transcript (notarized copy translated in Turkish), original and photocopy
 
Recognition Certificate of Higher Education Council (YÖK)
 
Passport (original and approved official photocopy)
 
3 photos (taken in the last six months)
 
 

NOTE:

1- Graduate applications will be evaluated by the Departments through online interviews. Communication will be done via e-mail.
 
2- T.C. Applications of students with citizenship will be considered invalid.
 
3- Our students have the right to choose one field. Applications of students who make multiple applications will considered invalid.