About 2021-2022 Academic Year Spring Semester Graduate Applications.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ (YÜKSEK LİSANS – DOKTORA) ÖĞRENCİ BAŞVURULARI
 
Lisansüstü Programlara Online Başvuru Yapılması 01 ARALIK 2021 – 28 OCAK 2022
Lisansüstü Programlara Kesin Kayıtların Yapılması 03 – 11 ŞUBAT 2022
Kayıt için gerekli belgeler:
 
Resmi onaylı diploma veya mezuniyet belgesi (noter tasdikli Türkçe’ye çevrilmiş sureti), aslı ve fotokopisi
 
Noter tasdikli resmi transkript (noter tasdikli Türkçe tercümesi), aslı ve fotokopisi
 
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Tanıma Belgesi
 
Pasaport (aslı ve onaylı resmi fotokopisi)
 
3 fotoğraf (son altı ayda çekilmiş)
 

Not: Lisansüstü başvuruları bölümler tarafından online mülakat yapılarak değerlendirilecektir. İletişim e-mail üzerinden yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

*** *** ***

KARABUK UNIVERSITY

INTERNATIONAL STUDENT COORDINATOR
INTERNATIONAL GRADUATE (MASTER’S – DOCTORAL) STUDENTS APPLICATIONS
 
Online Application to Graduate Programs 01 DECEMBER 2021 – 28 JANUARY 2022
Final Registration for Graduate Programs 03 – 11 FEBRUARY 2022
The needed documents for registration:
 
The official approved certificate of diploma or graduation certificate (notarized copy translated into Turkish), original and photocopy
 
Notarized official transcript (notarized copy translated in Turkish), original and photocopy
 
Recognition Certificate of Higher Education Council (YÖK)
 
Passport (original and approved official photocopy)
 
3 photos (taken in the last six months)
 
 
Note: Graduate applications will be evaluated by the departments by conducting an online interview. Communication will be made via e-mail.