LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI HK.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ (YÜKSEK LİSANS - DOKTORA) ÖĞRENCİ BAŞVURULARI
 
Lisansüstü Programlara Online Başvuru Yapılması 01 HAZİRAN - 10 EYLÜL 2020
Lisansüstü Programlara Kesin Kayıtların Yapılması 15 - 30 EYLÜL 2020
Lisansüstü Programlara Yedek Öğrenci Kayıtlarının Yapılması 01 - 05 EKİM 2020

Kayıt için gerekli belgeler:
 
Resmi onaylı diploma veya mezuniyet belgesi (noter tasdikli Türkçe'ye çevrilmiş sureti), aslı ve fotokopisi
 
Noter tasdikli resmi transkript (noter tasdikli Türkçe tercümesi), aslı ve fotokopisi
 
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Tanıma Belgesi
 
Pasaport (aslı ve onaylı resmi fotokopisi)
 
3 fotoğraf (son altı ayda çekilmiş)


 
The needed documents for registration:
 
The official approved certificate of diploma or graduation certificate (notarized copy translated into Turkish), original and photocopy
 
Notarized official transcript (notarized copy translated in Turkish), original and photocopy
 
Recognition Certificate of Higher Education Council (YÖK)
 
Passport (original and approved official photocopy)
 
3 photos (taken in the last six months)