28 MART KBU-ULOS SINAVI HK. - ERTELEME

28 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı ertelenmiştir. Yeni tarih ilerleyen süreçte duyurulacaktır.