Öğrencilerimiz Dikkatine
MOHAMMED AMİN WARSAVA 
OUSSSAMA ABDORRAHMAN MOHAMMED
MOHANAD BABELLİ
SHAIMA ZEIN MAHAMAT
IHLASBEK ATASYEV
Yukarıda ad ve soyadları belirtilen öğrencilerimizin Göç İdaresi Müdürlüğüne acilen gitmeleri gerekmektedir.